Thông tin về các quy định

asic

Mohicans Markets được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) ủy quyền để cung cấp các dịch vụ tài chính như hợp đồng ngoại hối, mã số đăng ký công ty: 168 652 542, số giấy phép AFSL: 455388.

Sự khác biệt giữa ASIC và ủy ban của các quốc gia khác nằm ở việc bảo vệ quyền và lợi ích đầu tư của các nhà đầu tư toàn cầu tại Úc. Năm 2008, ASIC đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch của các giao dịch với khung pháp lý "đỉnh kép" duy nhất trên thế giới.

Trang web chính thức truy vấn toàn cầu của ASIC:www.asic.gov.au.

asic

Mohicans Markets được ủy quyền bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC), cho phép kinh doanh chuyển tiền, thanh toán, giao dịch ngoại hối, hàng hóa, giao dịch chứng khoán, tư vấn tài chính, v.v., số ủy quyền: 40306.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) được thành lập vào năm 1993 và có các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các công ty môi giới tài chính. Các công ty môi giới được cấp phép phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao về tính liêm chính khi tiến hành kinh doanh, thực hiện các chính sách nội bộ để ngăn chặn mọi hình thức hành vi sai trái trên thị trường, tránh gian lận và thất thoát.

Trang web chính thức toàn cầu của VFSC: www.vfsc.vu.

asic

Mohicans Markets được Cơ quan Dịch vụ Quốc tế MWALI (MISA) ủy quyền để tiến hành hoạt động kinh doanh dưới tư cách Nhà môi giới quốc tế và hệ thống thanh toán bù trừ. Giấy phép MISA số: T2023217.

Trang web chính thức toàn cầu của MISA: mwaliregistrar.com